Welkom bij hans alma
coaching en training,

werkplaats voor zinvol leven en werken

Ieder van ons wil graag zinvol leven en werken. Wat dat precies inhoudt, is niet altijd duidelijk. We zijn daar ook niet echt in opgeleid. Ons onderwijs is vooral gericht op rationele vermogens. Door schade en schande ontdekken we dat die geen ervaring van zin garanderen. Zin laat zich niet beredeneren of maken. Zin heeft vooral betrekking op de kwaliteit van onze relaties. In een vriendschap bijvoorbeeld, waarin je geeft zonder iets terug te verwachten, en toch veel ontvangt. Kunnen we iets van die zingevende kwaliteit realiseren in andere levenssituaties en in werk?

Als wetenschapper en hoogleraar aan verschillende universiteiten in Nederland en België houd ik me al 30 jaar in onderzoek en onderwijs bezig met dit onderwerp. Als voormalig rector magnificus van een waardengedreven universiteit heb ik bovendien in de praktijk ervaren hoe leiderschap kan bijdragen aan zinvol werk in een organisatie. Mijn academisch en bestuurlijk werk hebben me geleerd dat aandacht en verbeeldingskracht van doorslaggevend belang zijn voor het realiseren van zin in verschillende levensdomeinen. Ik heb een eigen theorie en methoden ontwikkeld om je daarin te oefenen, zowel in je persoonlijk leven als in je werk.

Ik bied je een werkplaats voor zinvol leven en werken, met verschillende mogelijkheden:

 • individuele coaching bij loopbaan- en levensvragen
 • executive coaching gericht op waardengedreven leiderschap
 • trainingen waarin langs de weg van kunst en verbeelding gewerkt wordt aan zinvol leven en werken
 • oefenplaatsen gericht op herbronning
 • tekstontwikkeling om jouw passie over het voetlicht te brengen
 • lees- en studiemateriaal

 

Een aantal elementen keert bij elke werkvorm terug: aandacht, verbeeldingskracht, humor, kunst. Op deze website vind je toelichting en voorbeelden. In de praktijk gaat het steeds om maatwerk dat in gezamenlijk overleg vorm krijgt.

Kunst leert ons zien waar we aan voorbij zijn gaan kijken

 

 

< John Dewey

Coaching bij
loopbaan- en
levensvragen

Voor velen van ons is werk een bron van zin. We willen voldoening halen uit ons werk en bijdragen aan de samenleving. Dat lukt niet altijd. Het huidige werkklimaat kent snelle veranderingen en een nadruk op competitie en excellente prestatie. Dat maakt ons kwetsbaar voor gevoelens van falen en fysieke en mentale uitputting (burn-out). Daarbij zal ons werkzame leven langer duren door het verschuiven van de pensioenleeftijd. Werkstress en werkduur doen ons vragen stellen over de zin en waarde van ons werk in relatie tot andere domeinen van ons leven. Veel mensen overwegen vroeg of laat met deze vragen aan de slag gaan. Coaching kan daarbij helpen. Een coachinggesprek biedt ruimte om stil te staan bij wat voor jou belangrijk is in je leven. Dat weet jij zelf het beste, maar het kan ‘ondersneeuwen’ in de hectiek van het alledaagse leven.

Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wil ik dit wel? Wat vind ik belangrijk? Waar leidt dit allemaal toe? Stilstaan bij zulke vragen kan bedreigend zijn. We veranderen ons leven niet graag. Maar soms geeft zelfs een kleine verandering al een gevoel van bevrijding. Je hebt een veilige omgeving nodig om dat te verkennen of uit te proberen. Een plek waar je dingen kunt uitspreken bij iemand die goed kan luisteren, en die je verder helpt met krachtige vragen.
Een plek waar ruimte is voor ernst, humor en verbeeldingskracht. Zo’n plek wil ik je graag bieden. Dat kan op mijn werkplek of in jouw vertrouwde omgeving. Soms is één gesprek voldoende, soms kost het meer tijd. Daar maken we op jouw situatie toegesneden afspraken over in een oriënterend gesprek.

Executive
coaching

Aandacht is de rechtvaardige en liefdevolle waarneming van iemand of iets in de werkelijkheid

 

<  Iris Murdoch

Organisaties ontdekken het belang van de zindimensie voor een constructief werkklimaat, waar de organisatie wel bij vaart en waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. Maar hoe creëer je zo’n werkklimaat als leidinggevende? Wat vraagt dat van jou als persoon? Hoe krijg je de organisatie daarin mee? Hoe ga je om met de soms tegenstrijdige belangen tussen de vele eisen die het werk stelt en het welzijn van medewerkers? Hoe kom je tot werkprocessen met hoge kwaliteit voor alle betrokkenen? Een centraal begrip in de executive coaching die ik bied is aandacht. Aandacht voor jou als persoon die aan leidinggevende taken vorm en uitvoering moet geven. Maar ook aandacht voor alles wat er speelt in jouw concrete werksituaties. Aandachtig kijken en luisteren om het probleem te vínden, vraagt al een heel andere houding dan het probleem zo snel mogelijk willen oplossen.

Wie oog en oor heeft voor alles wat zich voordoet, krijgt materiaal in handen om mee te werken. Of beter gezegd: materiaal om samen met andere betrokkenen mee te spelen. Een nieuwe manier van waarnemen en denken kan van een moeizaam veranderingsproces een gezamenlijk experiment maken.
Mijn executive coaching is gericht op aandachtig, verbeeldingsvol en dialogisch leiderschap. Ik noem dat ook waardengedreven leiderschap, omdat het gaat om goed werk in een omgeving die mensen goed doet. Trajecten voor executive coaching worden afgestemd op jouw werksituatie. De locatie kan jouw of mijn werkplek zijn. Bij een eerste oriënterend gesprek stellen we de doelstelling vast.

Zingeving is bevestigend antwoorden op een uitnodigende wereld

Oefenen van

verbeeldingskracht

Verbeelding is het vermogen om het bestaande in het
licht van het mogelijke te zien

 

 

<  Thomas Alexander

Bij zin gaat het om de kwaliteit van de relatie tussen jou en de wereld om je heen. De omgeving draagt mogelijkheden in zich, die je met aandacht en verbeeldingskracht kunt ontdekken. Vreemd genoeg wordt de aandachtige en verbeeldingsvolle waarneming die nodig is om zin te ervaren, nauwelijks geoefend in onderwijs. Daardoor wordt een belangrijke kwaliteit van menselijk leven verwaarloosd: een kwaliteit die onmisbaar is bij het zien van nieuwe mogelijkheden, het plannen van veranderingen en de inzet van creatief handelen. In mijn trainingen ben ik erop gericht deze menselijke kwaliteit aan te spreken ten behoeve van zinvol leven en werken. Zo'n training gaat niet ten koste van rationeel denken: dit wordt juist op een nieuwe manier aangesproken in het oefenen van de verbeelding. Het gaat ook niet ten koste van realiteitszin en doelgerichtheid: de verbeelding is volledig geworteld in de realiteit en ziet daarvan de mogelijkheden.

 Je verbeelding kunnen aanspreken betekent met aandacht voor wat zich hier en nu aandient realistische inschattingen en voorstellingen maken van wat er mogelijk is.

De methoden die ik hiervoor gebruik, zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar zingeving, verbeelding en dialoog
(zie bijvoorbeeld Alma, 2005; Anbeek & De Jong, 2013). Ik maak trainingen bij voorkeur op maat voor een groep of organisatie. Vaak werk ik daarbij samen met kunstenaars, die getalenteerd zijn in het 'ontregelen' van vertrouwde manieren van waarnemen, denken en handelen. Vanuit die ontregeling kijken we wat er aan nieuws verschijnt. Trainingen kunnen op jouw locatie plaatsvinden, of bij Kloosterhotel ZIN in Vught, waarmee ik samenwerk. Ik verzorg ook kortdurende workshops en lezingen over deze thematiek.

Herbronning

Het waardevolle kan alleen zoekend gekend worden

 

 

<  Leo Apostel

Het diepe verlangen naar een zin- en waardevol leven zet mensen ertoe aan zich voorstellingen te maken van het goede, het ware en het schone, en deze voorstellingen met anderen te delen. Dat gebeurt door middel van verhalen, beelden, rituelen, waarin symbolen een belangrijke rol spelen. We vinden een dergelijke symbooltaal in al dan niet religieuze levensbeschouwingen. Ik stel een dynamische opvatting van levensbeschouwing voor: niet als iets dat duidelijke grenzen heeft, maar als iets dat stroomt. Een levensbeschouwing (christendom, islam, boeddhisme, humanisme) is als een rivier die herkenbaar is van bron tot monding, maar die zichzelf aanpast aan de verschillende landschappen waar zij doorheen stroomt en die kan samenvloeien met andere rivieren en watertjes die zij onderweg tegenkomt. Om recht te doen aan deze dynamiek kunnen we beter van het werkwoord 'levensbeschouwen' spreken.

Een mens heeft geen levensbeschouwing, maar praktiseert deze zoals een zwemmer in een rivier zwemt. Levensbeschouwen is een praktijk die eigen bronnen, een eigen taal en een eigen manier van het leven vieren kent. Hoe houden we die praktijk in leven in een tijd die afstand neemt van institutionele levensbeschouwing en die er prat op gaat in dat opzicht 'neutraal' te zijn? Kunnen we de levensbeschouwelijke dimensie in ons persoonlijke en publieke leven een kracht laten zijn?

Ik bied hiervoor oefenplaatsen aan, samen met de kunstenaar Gijs Assmann. Een oefenplaats betekent: een ruimte voor gezamenlijk zoeken, waarbij wij materiaal en werkvormen aanreiken. Kloosterhotel ZIN in Vught biedt ons hiervoor gastvrijheid. Voor groepen kunnen we een speciaal aangepast programma maken.

Bezielende teksten

Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar

 

 

<  Paul Klee

Je hebt een spannend idee, een nieuw initiatief, een mooie organisatie.... en je wilt daar bredere bekendheid aan geven. Je zoekt naar de goede woorden die jouw passie over het voetlicht brengen. Ik help je graag om daarvoor de geschikte vorm te vinden. Dat kan op verschillende manieren:

 • jij schrijft en ik help je door het stellen van vragen om de kern te vinden van wat je wilt verwoorden;
 • jij schrijft en ik redigeer;
 • ik schrijf op basis van materiaal dat jij aandraagt;
 • we maken van het schrijven een gezamenlijk proces dat tot een resultaat leidt waar we ons allebei in kunnen vinden.

Welke vorm we ook kiezen, ik bouw voort op mijn ruime ervaring in het schrijven van

teksten:

 • wetenschappelijke publicaties
 • vakpublicaties
 • populariserende publicaties
 • beleidsdocumenten (jaarverslagen, strategische plannen, onderzoeksrapportages, onderwijsevaluaties, reorganisatieplan)
 • teksten bij speciale gelegenheden (laudatio, afscheid, jubileum, in memoriam)

Op basis van een oriënterend gesprek en eventueel een proeftekst bepalen we of we een goede 'match' vinden en welke vorm in jouw situatie het meest geschikt is.

Over hans alma

Waar we aandacht aan geven, gaat léven

Mijn werkplaats voor zinvol leven en werken geef ik invulling vanuit ervaring opgedaan in mijn werk en vrije tijd:

• Mijn wetenschappelijk werk heeft vorm gekregen vanuit mijn interesse in hoe mensen zin zoeken in hun leven en uit welke bronnen ze daarbij putten. Ik heb dat onderzocht als religiepsycholoog aan verschillende universiteiten (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht), als hoogleraar psychologie & zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek en als gasthoogleraar cultuurpsychologie & humanistiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Een centraal aandachtspunt in mijn onderzoek is de rol van verbeeldingskracht en kunst in het zoeken naar zin.

• Als rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek (2007-2012), ben ik geïnteresseerd geraakt in de dynamiek van leiding geven. Wat motiveert je in je leiderschap? Wat doet macht met de persoon van de leider? Hoe blijf je trouw aan de waarden die je wilt realiseren? Wat betekenen 'zin' en 'verbeelding' in de context van leiderschap?

 

• Als docent en trainer in cursussen aan de universiteit en daarbuiten, ontdekte ik

het belang van coachingsvaardigheden. Hoe help je een ander grenzen te verleggen vanuit eigen bronnen van energie, wijsheid en creativiteit? Ik heb een coachopleiding afgerond bij The MMS-Worldwide Institute

(www.themmsinstitute.com), die erkend is door de International Coach Federation (ICF).

• In mijn vrije tijd voed ik mij vanuit mijn liefde voor kunst, literatuur en filosofie. Ik heb een grote passie voor artistieke, religieuze of culinaire vormen waarin de menselijke verbeeldingskracht tot uitdrukking komt. Ik voel me thuis in musea, die een belangrijke bron van inspiratie voor me zijn. En mijn beste ideeën krijg ik bij een goede cappuccino in één van de vele aangename gelegenheden die mijn dierbare woonplaats Antwerpen rijk is.

klik hier voor een lijst met publicaties

Events

Contact

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie, of meld je aan voor een begeleidingstraject, training of lezing.

De wereld vertrouwensvol tegemoet treden geeft vleugels

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

hans alma

coaching en training

gevestigd te Antwerpen

 

praktijk gebaseerd op onderzoek van prof. dr. Hans Alma

Visual identity & website by www.andreakoll.nl                             2018